Cevabını Bulamadığınız Sorularınız için Lütfen Bize Yazın:

WhatsApp Konuşma Ve Mesaj Takibi Yapılabilir mi?

kullanıcının rızası yada mahkeme kararı olmadan yapılan dinlemeler, casus yazılımlar aracılığıyla elde edilen iletişim kayıtları yada habersizce kayıt altına alınan iletişim hukuk dışı yollardan elde edilmesi sebebiyle delil olarak kabul edilemez, karara esas alınmaz. 

Hukuk ve ceza davaları için bilinmesi gereken şey mahkemeye sunulacak olan delilin hukuka uygun ve hukukun emrettiği şekilde elde edilmiş olması gerekliliğidir. Hukuka aykırı şekilde elde edilmiş olan deliller mahkemeye sunan açısından ispata yaramayacağı gibi, hatta hukuka aykırı şekilde delili elde eden kişiye de cezai yaptırım uygulanabilir. Belirli ücret karşılığında bu tür delilleri sizlere sunabileceğini iddaa eden kişiler sizleri aslında büyük bir suça ortak etmektedirler. Türk Ceza Kanunu’nun Özel hayatın gizliliğini ihlâl başlıklı 134. Maddesine göre; (1) Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Özel Dedektifler Aracılığıyla Elde Edilen Deliller Kullanılabilir mi?

İspat hukukunun en önemli ve temel kavramı ‘’delil’’dir. Hukuk usulü açısından delil, uyuşmazlığı oluşturan, daha doğrusu oluşturduğu iddia edilen olayın gerçekleşip gerçekleşmediği hususunda hâkimde bir kanı oluşturmaya yarayan ispat aracıdır. 

“Bir delilin usulsüz olarak elde edilmesi ayrı, usulsüz olarak yaratılması ayrı bir olaydır. Usulsüz olarak elde edilen bir delil somut olayın özelliğine göre değerlendirilebilirse de; usulsüz olarak yaratılan bir delilin hiçbir şekilde delil olarak kabulü olanaklı değildir.” YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/4-1183

Yasalara uygun olarak elde edilen her türlü delil (fotoğraf, video kamera kaydı, ve benzeri) mahkemelerde görülen davalarda kullanılabilir. Elde edilen delilin kişilerce veya Özel Dedektif tarafından elde edildiğine bakılmaz. Ancak elde edilen fotoğraf ve ya video kayıtlarının suç işlenmeden yasalara uygun olarak elde edilmiş olması gerekmektedir.

Otel Kayıtları Dedektiflik Firmaları Tarafından Temin Edilebillir mi?

Ülkemizde uygulanan hukuk sisteminde kişilerin otel kayıtları, banka hesapları, kredi kartı dökümleri, cep telefonu görüşmeleri, cep telefonu mesaj kayıtları, uçak biletleri, tapu kayıtları, araç bilgileri, otel kayıtları ile benzeri kayıtların tamamı mahkeme kararı ile ilgili kurumlardan alınabilir.  Ancak herhangi bir mahkeme kararı olmadan kişilerin özel bilgilerini içeren hiçbir belge bilgi ilgili kurumlardan alınamaz. Günümüzde bazı özel dedektiflik firmaları ile kişi ve kişilerin otel kayıtlarını para karşılığında aldıklarını belirtmektedir. Ancak böyle bir işlem hukuka aykırı olarak yapılan bir işlemdir. Böyle bir davranış hem sizi hemde bu bilgileri temin eden kişiyi suçlu duruma düşürecektir.

Özel Dedektif Araştırırken Nelere Dikkat Etmeliyim ?

Öncelikle hizmet almak istediğiniz özel dedektiflik firmasının TÜZEL bir kişilik olmasına dikkat edilmelidir. Tüzel kişilik olmasının sizler için avantajı bir vergi levhası olan, sizlere fatura kesebilen ve sabit ofis ve/veya şubeleri olan Türkiye Cumhuriyeti Gelir İdaresi Başkanlığınca çalışmasına izin verilmiş bir İŞ YERİ olmasıdır.

Verilecek olan hizmetin ücreti mantıklı olmalı. Türkiye Cumhuriyeti 4857 sayılı İş Kanununa göre bir işci günde 8 saat çalışabilmektedir. Firma giderleri hesaplandığında yemek ve ulaşım bedelleri hariç maliyeti yaklaşık 150 TL dir. Bu maliyete yemek ve ulaşım eklendiğinde 220 TL yi bulmaktadır. Bir araştırma veya takip hizmetinde asgari 2 şer kişi çalıştırılmaktadır. 24 saat çalışılması gereken bir görevde 6 farklı çalışan olacağı düşünüldüğünde günlük firma maliyeti en az 1320 TL yi bulmaktadır. Araç maliyetleri ve takip edilen kişinin sosyal yaşamı içerisindeki takipten kaynaklı harcamalar da takip fiyatını etkilemektedir. Firmamızın iki günlük araştırma veya takip maliyetine başka bir firmanın bir hafta bu hizmeti vereceklerini söylemesi müşteri açısından dedektiflik hizmeti alırken olası bir mağduriyet doğuracaktır.

Gizlilik konusunda araştırmacı firmanın bilgi, birikim ve deneyimlerini sonradan yaşanabilecek üzücü olayları engellemek adına müşteri özel dedektiflik hizmeti almadan önce firmayı doğru analiz etmeli ve bu konu mutlaka yapılacak olan sözleşmeye eklenmelidir.

Firma yetkililerinin tecrübeli oluşu, sizlere doğru bir şekilde yardım edebilmeleri için ilgili kanunları çok iyi bilmeleri gerekmektedir. Araştırmacı firma yapacaklarını söyledikleri hizmetleri mutlaka bir kanuna veya mevcut içtihatlara uygun yapmalıdır. Bu sizlerin mağdurken aynı zamanda suçlu durumuna düşmemeniz için çok önemlidir.

Bir Dedektiflik Firması Cep Telefonunu Hackleyebilir mi?

Özel dedektiflik firmaları içerisinde, bir hack programı hizmeti sunduğunu (telefona uzaktan erişim) veya bu gibi verileri alabileceğini iddaa eden kişi veya firmalar kanun karşısında sizin özel hayatın gizliliği, kişisel verilerin usulsüz elde edilmesi gibi suçlarla karşı karşıya kalmanıza sebep olabilir. Yasal olmayan yöntemlerle elde edilen herhangi bir kanıt, hem araştırmacı hem de müşteriyi yasalar karşısında suçlu duruma düşürebilir ve elde edilmiş veriler mahkemelerde delil olarak kullanılamaz. Ancak, Avrasya Özel Dedektiflik olarak proaktif çözümlerle açık kaynaklar ve yasalara uygun yöntemler kullanmaktayız. Burada amaç birisinin kiminle iletişim kurduğunu öğrenmekse, bunun hukuka uygun birden çok yöntemi vardır.

Kişinin Evde Gizli Fotoğrafı Veya Videosu Çekilebilir mi?

Bir kişinin evinde fotoğrafını veya videosunu çekmek özel hayatın gizliliğini ihlalidir. Bu şekilde elde edilen kanıtlar mahkemede delil olarak kullanılamaz. Bu durum hem araştırmacıyı hemde müşteriyi yasal sorumluluk altına sokar. Özel dedektiflik firmamız bu tür istek ve taleplere cevap vermemektedir. Ancak ihtiyaç duyulan bilgi ve kanıtları yasalar çerçevesinde toplamak mümkündür. Tecrübeli ekibimiz tarafından kamuya açık alanlarda toplanan deliller mahkemece kanıt olarak kabul edilmektedir.

Özel Dedektif ile Çalıştığım Gizli Kalabilir mi?

Avrasya Özel Dedektiflik olarak tüm çalışmalarımız 100% gizlidir. Araştırmalarımız bitene kadar müşterimizin de bu konuyu hiç kimseye anlatmaması gerektiğini hatırlatıyoruz. “Bilmesi Gerektiği kadarını bilmek” ilkesinden yola çıkarak bizimle paylaştığınız özel bilgilerinizi araştırmacı personelimizle dahi paylaşmıyoruz. Ve dosya tesliminden sonra tüm kanıtlar silinir ve kesinlikle arşivlenmez.

Araştırma Esnasında Sizlerle Nasıl İletişim Kurabilirim?

Firmamız 7/24 esasına göre çalışmaktadır. Bilgi destek ekibimizi istedeğiniz zaman arayabilir veya whatsapp destek hattından bilgi alabilirsiniz . Bizler tarafından aranmak istemediğiniz taktirde araştırma boyunca iletişim tek taraflı olacak ve destek ekibimiz sizleri aramayacaktır.

Takip Yaparken Yakalanırsanız Ne Olacak?

Firmamız çalışanlarının tamamı Emniyet ve Silahlı kuvvetler den emekli personelden oluşmaktadır. Kanunlara aykırı bir iş yapmadığımız için olası bir fark edilmede de suç unsuru bulunmayacaktır. Saha da çalışan personelimiz takip konusunda firma yetkililerine karşı sorumlu olduğundan siz müşterilerimizi dahi tanımamaktadır. Bu sebeple müşterinin kimliği kesinlikle ifşa edilmemektedir.

Farklı Özelliklerde Özel Dedektif Var mı?

Özel dedektif meslek normları içerisinde Tıp doktorları gibi bir branşlaşma söz konu değildir. Avrasya Özel Dedektiflik olarak sunduğumuz hizmet çeşitliliği yüzünden böyle bir ihtiyaç doğmuştur. Herkes herşeyi bilemez mantığı ile yola çıktık. Firmamız da almak istediğiniz hizmet konusunda mutlaka uzman bir kişiyle görüşme imkanınız olacaktır. Mesela aile hukuku, boşanma, alAvrasyama, velayet davaları, evlilik öncesi araştırma ve eş takibi konusunda uzman dedektifimiz ile görüşmeniz sağlanmaktadır. Veya veri güvenliği, marka patent koruma ve şirket araştırmaları konusunda bir diğer uzman dedektif ile veya sporcu araştırması, borçlu takibi, adres bulma konusunda başka bir uzman dedektifimizden hizmet almanız sağlanmaktadır.

Özel Dedektif İstediğim Delilleri Bulamaz ise Ne Olacak?

Özel Dedektiflik hizmeti almadan önce mutlaka sözleşme yapılır. Ve bu sözleşmede istenilen deliller, süresi ve ücretlendirilmesi mutlaka belirtilir. Firmamız belirtilen tarih aralığında araştırmalarını başlatır. Yapacağımız araştırma neticesinde istenilen delil ortamı sağlanmaz ise firmamızın sorumluluğu ve yükümlülüğü ortadan kalkacaktır. Firmamız imkan ve kabiliyetler doğrultusunda kanıt ortamının oluşmadığının ispatını müşteriye sunmak ile yükümlüdür. Bu kanıt ortamı sağlandı fakat bizler bu görevi yerine getiremezsek ücretinizi 100% olarak iadesini sağlıyoruz.

Özel Dedektif ile Konuşmaya Çekiniyorum

Yaşantınız boyunca ilk defa özel dedektiflik firması araştırdığınızı biliyor ve endişelerinize hak veriyoruz. Avrasya Özel dedektiflik olarak 15 yıldır sektörde hizmet vermekteyiz. Kafanızdaki tüm sorular ile ilgili ücretsiz gizli danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Uzun yıllardır hassas kişisel sorunlarınızın nasıl ele alınacağı konusunda deneyimli ve eğitimli personelimizle çalışmaktayız. Bizlere 7/24 Telefon, whatsapp, mail veya web sitesi üzerinden canlı destek köşemizden ulaşabilirsiniz.

Kişi Takip Edildiğini Fark Eder mi?

Avrasya Özel Dedektiflik olarak birçok kurumsal ve kişisel konularda hizmet vermekteyiz. Her ne kadar hizmet yelpazemiz geniş olsa da ülkemizde en çok karşılaştığımız konu “kişi takibi” dir. Firma olarak kişi takibi konusunda çok tecrübeliyiz. Bu konuda birçok profesyonel teknik kullanmaktayız. Saha da çalışan ekibimizin fazla olması ve çeşitliliği bu ihtimalleri yok etmektedir.

Haber Vermeden Beni Arayacak mısınız?

Basit cevap, Hayır. Her müşteri ilk görüşme esnasında kendi iletişim şartlarını belirler. Önceden kararlaştırılmadı ise sizinle kesinlikle irtibata geçilmeyecektir.

Delilleri Bana Nasıl Sunacaksınız?

Yaptığımız çalışma boyunca sizlere kısa kısa bilgiler verilecektir. Çalışmalarımız sonunda dosya size bir Dvd/Cd veya mail biçiminde verilecektir. Size vereceğimiz Dvd/Cd veya mail içerisinde ihtiyacınız olan resim, video ve belgeler ayrıntılı bir biçimde yazılı olarak anlatılarak size teslim edilecektir.

Avukatınız Var mı?

TIP doktorları gibi Avukatlık mesleğinin bir alt branşları yoktur. Fakat ülkemizde almış olduğu davalar ve tecrübeler doğrultusunda konusunda çok iyi olan avukatlar ile çalışmaktayız. Anayasa hukuku, İdare hukuku, Ceza hukuku, Yargılama hukuku, Vergi hukuku, icra ve iflas hukuku, Devletler genel hukuku ile ilgili çalıştığımız avukat farklı, Medeni hukuk, Borçlar hukuku, Ticaret hukuku, Devletler özel hukuku ile ilgili çalıştığımız avukat farklı,Toprak hukuku, Bankacılık hukuku, İş hukuku, Sosyal güvenlik hukuku, Fikir ve sanat hukuku, Çevre hukuku konusunda çalıştığımız avukat farklıdır.

Ekiplerinizi Nasıl Oluşturuyorsunuz?

Yapılacak olan işin şartlarına göre değişiklik göstermektedir. Standart bir ekip 3 kişiden oluşmaktadır. Bir araçlı, bir yaya ve bir motorlu çalışanımız bir ekibi oluşturur. Her ekibimiz günlük 8 saat çalışmaktadır. Görev süreleri dolunca bir diğer ekip vardiya yı teslim alarak görev kesintiye uğramadan devam etmektedir.

İşi Yaptığınızdan Nasıl Emin Olabilirim ?

Avrasya Özel Dedektiflik olarak görevimiz müşterilerimizin sordukları soruların cevabını verebilmektir. Tüm ekibimizle oluşturduğumuz özel bir iletişim ağı mevcuttur. Işe başladığımız ilk andan itibaren müşterilerimizi bilgilendirme konusunda büyük bir hassasiyet göstermekteyiz. Tüm çalışma süresi boyunca delil teslim dosyası hazırlanana kadar sizleri 7/24 bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Eş Takibinde Ne kadar Sürede Sonuç Alınabilir?

Eş takibi için tecrübelerimiz doğrultusunda bizlerin tavsiyesi en az 1 haftadır. Müşterilerimizin farklı zaman taleplerine de cevap vermekteyiz.